Välkommen till Lockfågeln

Vi lever året runt....Fast mest på sommaren!

ÖPPETTIDER:

Augustiöppet;

vecka 32,33,34 Mån-Fredag 11-18, Lördag 11-14

HÖST.VINTER-VÅR: Fred 11-18, Lörd 11-14

FRÅN HÖSTENS KLÄDVISNING PÅ TELEGRAFEN