Välkommen till Lockfågeln

Vi lever året runt....Fast mest på sommaren!

ÖPPETTIDER:

HÖST.VINTER-VÅR: Fred 11-18, Lörd 11-14

SOMMAR: Mån-Fre 10-18, Lörd 10-14

FRÅN HÖSTENS KLÄDVISNING PÅ TELEGRAFEN